Varför välja oss?

Vi jobbar uteslutet med rekrytering och koncentrerar oss enbart på vår kärnbusiness.

Avvikande från branschens allmänna affärsmodell, är vår målsättning inte att maximera antalet kunder. Vi söker däremot långa och djupa kundförhållanden – och fokuserar på att sammanföra det rekryterande bolaget med de lämpligaste kandidaterna. Det för med sig klara fördelar för våra kunder.

Vi sköter personligen varje uppdrag, och ser till att varje uppdrag säkert blir väl omhändertaget. Vi delegerar aldrig åt assistenter i bakgrunden.

Eftersom vi inte är ute efter största antal kunder, kan vi alltid presentera flest kunniga kandidater, då våra kandidatbegränsningar är minimala (off limits = rekryteringsförbud hos kundföretag).