Lämna CV

Överväger du en ny position? Vi vill vara bästa partner för rekryterande företag och kandidater. Vi vill att kandidaten upplever den nya positionen som attraktiv och intressant. Så säkerställer vi framgång för alla parter i rekryteringen.

Sänd din CV till:
info@hermanssonpartners.fi

Eller fyll i följande blanketten:

Namn*
 
E-postadress*
 
Meddelande
 
CV*