Hermansson Partners – en säker framgång.
En lyckad rekrytering leder utan undantag till framgång.

“Mitt namn är Ralf Hermansson. Jag har länge verkat som headhunter internationellt och många känner mig för det. Jag skulle inte ge mitt namn åt vårt företag om jag inte vore 100-procentigt övertygad om vår förmåga att få de bästa för våra kunder.

Vår verksamhet styrs enbart av kundens och den rekryterades framgång. Jag sköter, tillsammans med min partner, personligen varje uppdrag, från början till slut, utan att spara på tid eller möda. Vår uppgift är att hitta de kunnigaste och att få dem intresserade av ditt företag. Det är avgörande för ditt företag, för den valda – samt för vår egen framgång.”

Ralf Hermansson